Bestyrelsen og friivillige

Frivillige i badmintonafdelingen

Vi har badminton i Tranbjerg, fordi der er frivillige, som laver en række opgaver.

Frivillig i AIA Tranbjerg badminton

Vi har badminton i Tranbjerg, fordi der er frivillige, som laver en række opgaver. Badmintonafdelingen har ingen ansatte, og derfor er det arbejde, som de frivillige laver, helt uundværligt for alle dem, som gerne vil spille badminton.

Jo flere, som vil hjælpe, jo lettere er det at være frivillige, så vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du kan og vil hjælpe badmintonafdelingen. 

Vi har en bestyrelse og et ungdomsudvalg, som har forskellige opgaver, men som samarbejder.

Bestyrelsen består af

Navn Mail Telefonnummer
Birgit Larsen 177@mail.dk 40 80 27 42
Morten Hausted morten@hausted.dk 40 78 62 48
Louise Skeldahl louise.skeldahl@gmail.com 21 28 54 17
Mette Lerche Thomsen mettelerche94@hotmail.com 28 20 20 06
Lars Mortensen larsmortensen1@live.dk 20 45 58 93
Lasse Bjerg Larsen Lasse-sloth@hotmail.com 28 23 22 11
Kaj Kristensen kajok@live.dk 22 62 67 76

Ungdomsudvalget består af

 
Navn Mail Telefonnummer
Martin Hedelund martin@abeungen.dk 42 43 49 99
Sus Dalby sus@tapper.dk 61 67 30 01
Pelle Hansen pellehansen12@gmail.com 22 48 01 35
Helle Frøslev hellefroslev@hotmail.com 22 14 12 18
Louise Skeldahl louise.skeldahl@gmail.com 21 28 54 17

Bestyrelsens opgaver

 • Tegner foreningen og afholder generalforsamling i marts/april
 • Økonomi, regnskab, budget og betaling af regninger, søgning af aktivitetsstøtte hos kommunen og fonde
 • Dialog med kommunen inkl. leje af hal på Grønløkke og aulaen på Kirketorvet
 • Dialog med DGI, Dansk Badmintonforbund, Idrætssamvirket og andre
 • Ansættelse af trænere i samarbejde med ungdomsudvalget
 • Børneattester og privatlivspolitik – GDPR
 • Ansvarlig for seniorer og motionister
 • Nøglebrikker og hjemmesiden
 • Indberette medlemstal og fremmøderegistrering hvert 4 år
 • Hovedbestyrelsesmedlem og drift af klubhuset
 • Conventus – system til medlemsregistrering
 • Indkøb af bolde og meget andet

Ungdomsudvalgets opgaver

 • Ansvarlig for alle ungdomshold
 • Alle aktiviteter for ungdom
  • Holdturnering
  • Natbadminton
  • Klubtur
  • Juleafslutning
  • Pizzaaften
  • Familiehygge dag
  • Klubtøj
  • Stævner
  • Andre aktiviteter
 • Facebook
 • Oprettelse af hold i Conventus
 • Dialog med forældre
 • Ansættelse af trænere i samarbejde med bestyrelsen